Uvjeti kupnje putem web shopa

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.aromarica.hr je AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, vl. Monika Antolović ( u daljnjem tekstu AROMARICA) Korištenjem usluge Web Shopa Aromarice i svih pridruženih stranica na domeni www.aromarica.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa Aromarica, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa Aromarica, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa Aromarica je AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, vl. Monika Antolović, Šetalište Franja Lučića 3, 10410 Velika Gorica OIB: 25924054432
Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa na domeni aromarica.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Isto tako, AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa na domeni aromarica.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web Shopa na domeni aromarica.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa na domeni aromarica.hr od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni extra-xxl.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Web Shop na domeni aromarica.hr (odnosno AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, Vl. Monika Antolović ) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.aromarica.hr. Web Shop Extra XXL zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
*** Slike proizvoda na Web Shopu aromarica.hr su odgovarajuće navedenom proizvodu ali se boja može razlikovati u nijansi ovisno kako je podešen monitor na kojem kupac pregledava slike , te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web aromarica.hr će nastojati na web stranicama www.aromarica.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA AROMARICA.hr”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu AROMARICE – obrta za trgovinu i fitoaromaterapiju, Vl. Monika Antolović, za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i AROMARICE – obrta za trgovinu i fitoaromaterapiju, Vl. Monika Antolović a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Registracijom u Web Shopu aromarica.hr i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop aromarica.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.
Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa aromarica.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu aromarica.hr, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.aromarica.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.aromarica.hr konačne su ali bez izraženog PDV-a jer AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, Vl. Monika Antolović nije u sustavu PDV-a . Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu AROMARICE – obrta za trgovinu i fitoaromaterapiju, Vl. Monika Antolović na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa aromarica.hr,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na +385 91 7944 880

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i AROMARICE – obrta za trgovinu i fitoaromaterapiju zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti AROMARICU – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju , Vl. Monika Antolović, Šetalište Franja Lučića 3, 10410 Velika Gorica) ili elektroničkom poštom na: aromaricavg@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju , Vl. Monika Antolović bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju , Vl. Monika Antolović, odnosno Web Shop aromarica.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju , Vl. Monika Antolović može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju , Vl. Monika Antolović, Šetalište Franja Lučića 3, 10410 Velika Gorica bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.
Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti AROMARICI, obrtu za obrtu za trgovinu i fitoaromaterapiju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio AROMARICU o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji proizvoda ili usluga Web Shopa AROMARICA

UVJETI PROCESA KUPOVINE
Osnovne karakteristike proizvoda naznačeni su uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.aromarica.hr ne obuhvaćaju PDV jer AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju nije u sustavu PDV-a.
AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati AROMARICU na e- mail adresu aromaricavg@gmail.com ili na broj+385 91 7944 880 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.aromarica.hr i njenim podstranicama, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop aromarica.hr je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

a) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop aromarica.hr prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 2 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu PLATITELJA.
Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.
Novčani primitak Kupca podrazumijeva primljenu uplatu na žiro račun AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju . Novčani primitak na računu poduzeća AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak.
b) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop aromarica.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
c) Plaćanje prilikom preuzimanja/pouzećem – proizvod za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati prilikom preuzimanja dostavnoj službi GLS.

 

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se u fiksnom iznosu od 40,00 kn.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 6 radnih dana od dana zaključenja narudžbe.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 8 radnih dana, osim u slučaju kada dostavna služba GLS odredi drugačiji rok.
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestit.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Aromarice na broj +385 91 7944 880
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju,Šetalište Franja Lučića 3, 10410 Velika Gorica, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e mail adresu: aromaricavg@gmail.com , sjedište: Šetalište Franja Lučića 3, 10410 Velika Gorica ili usmeno na broj +385 91 7944 880

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ušivenu etiketu proizvođača robe.
3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA
Web Shop aromarica.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa aromarica.hr, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop AROMARICA može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako te podatke korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu Aromarice. Web Shop aromarica.hr (AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa aromarica.hr. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti AROMARICU – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju na e-mail adresu: aromaricavg@gmail.com .
AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa Aromarice. Web Shop aromarica.hr prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa Aromarice bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

4. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju, Šetalište Franje Lučića 3, 10410 Velika Gorica ili na e-mail aromaricavg@gmail.com . Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

PRAVNI PODACI:

Naziv: AROMARICA – obrt za trgovinu i fitoaromaterapiju
Vlasnik: Monika Antolović
Sjedište: Šetalište Franje Lučića 3, 10410 Velika Gorica
OIB: 25924054432
MBO: 98079417
IBAN: HR6324020061140367075
E-mail: aromaricavg@gmail.com